Privacy reglement

Privacy

 

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wetten bevatten regels met betrekking tot:

 

 • het doel van de registratie
 • de aard van de gegevens die worden geregistreerd
 • het beheer van de gegevens
 • de personen die toegang hebben tot die gegevens
 • het inzagerecht van de patiënt

 

Al deze zaken zijn in een procedure vastgelegd.

 

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde vastlegging in een procedure voor gebruik in de praktijk, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

 

Daarnaast worden enkel en alleen met nadrukkelijke toestemming contactgegevens verzameld voor het kunnen toesturen van gezondheidsdiensten van onze praktijk.

 

Onderstaand is het reglement weergegeven:

 

Reglement

 

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Delen met anderen

 

Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiënten dossier. Met de softwareleverancier is een bewerkersovereenkomst afgesloten. Alleen (technische) supportmedewerkers kunnen alleen persoonsgegevens inzien na uitdrukkelijke toestemming van indiener.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het fysiotherapeutisch dossier opgeslagen. Dit omvat naast uw gezondheidsgegevens ook uw BSN. Dit is een wettelijke verplichting voor geregistreerde zorgverleners, zo ook voor onze therapeuten.

 

Voor personen jonger dan 16 jaar moeten ouders of hun voogd tevens toestemming verlenen.

 

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen. Hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Bij een audit zal eveneens anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens.

 

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kun u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

 

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat uw gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

 

Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

 

Als u zich aanmeld voor gezondheidsdiensten via de website van de praktijk worden onderstaande gegevens verwerkt.

 

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E mailadres

 

Hoe lang we de gegevens bewaren

 

Nadat u behandeld bent, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien.

 

Fysiotherapie De Bleek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

In kaart brengen websitebezoek

 

Fysiotherapie De Bleek gebruikt geen cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

 

Ook kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fysio-debleek.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Fysiotherapie De Bleek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: www.fysiotherapie-debleek.nl. Telefoonnummer:053-4358992 of per mail: info@fysio-debleek.nl.

Maak een afspraak

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?
Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

  Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord dat uw gegevens worden gebruikt conform onze Privacyverklaring.

  Ervaringen

  Benieuwd hoe onze patiënten ons beoordelen?

  Bekijk de onafhankelijke onderzoeksresultaten!

  ×

  Goedendag!

  Waarmee kunnen wij u helpen?

  × Kunnen wij u helpen?