Per 1 januari 2018 hanteren wij de volgende tarieven:

 

Zitting Fysiotherapie

33,50 euro

Zitting Manuele  therapie

44,65 euro

Consult fysiotherapeutisch onderzoek

(1 malig onderzoek)

54,80 euro

Screening

13,20 euro

Lange zitting fysiotherapie

44,65 euro

Intake en onderzoek na screening

33,50 euro

Screening, intake en onderzoek

46,70 euro

Intake en onderzoek na verwijzing

44,65 euro

Kosten korte brief

19,30 euro

Kosten lange brief

37,55 euro

Telefonisch overleg

12,70 euro

Toeslag aan huis

12,70 euro

Toeslag in inrichting

   6,10 euro

Niet nagekomen afspraak

22,30 euro

   

Zorgverzekeraars, waarmee Fysiotherapie De Bleek een contract heeft afgesloten, declareren wij rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. U ontvangt een factuur als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar. Van u wordt verwacht, dat u deze factuur betaalt. Welk bedrag uw zorgverzekeraar aan u terugbetaalt verschilt per zorgverzekeraar.

*Het aantal behandelingen wat u vergoedt krijgt, is afhankelijk van uw verzekering (en eventueel aanvullende verzekering). U wordt zelf geacht uw polisvoorwaarden te kennen.

*De afspraak voor een behandeling wordt genoteerd op uw afsprakenkaart. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.