Kwaliteitsbewaking

Wij vinden het erg belangrijk dat u de hoogst mogelijke kwaliteit aan zorg krijgt. Dit bereiken wij door continu te streven naar verantwoorde en doelgerichte zorg voor de patiënten aan te bieden. De therapeuten volgen meerdere cursussen en opleidingen en zijn aangesloten bij diverse netwerken (SNT, Claudicationet, Cofys) om de laatste ontwikkelingen op fysiotherapeutisch gebied te volgen en toe te passen.

Hiertoe wordt in de praktijk invulling gegeven aan de in onze beroepsgroep geldende visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid. Aan de hand van pijlers van het Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie worden doelstellingen geformuleerd die er toe kunnen bijdragen dat de kwaliteit van de zorg in onze praktijk zo optimaal mogelijk wordt gegarandeerd. Onze praktijk gebruikt de instrumenten zoals HKZ-certificering, Plus-certificering en de CQ-index / Fysiotherapiemonitor.