Kwaliteitsbewaking

In onze praktijk wordt er naar gestreefd verantwoorde en doelgerichte zorg aan de patiënten te bieden. Tevens willen wij de toegankelijkheid, patiënttevredenheid, veiligheid, kwaliteit en continuïteit van zorg waarborgen. Hiertoe wordt in de praktijk invulling gegeven aan de in onze beroepsgroep geldende visie op kwaliteit en kwaliteitsbeleid. Aan de hand van pijlers van het Kwaliteitsprogramma Fysiotherapie worden doelstellingen geformuleerd die er toe kunnen bijdragen dat de kwaliteit van de zorg in onze praktijk zo optimaal mogelijk wordt gegarandeerd. Onze praktijk gebruikt de instrumenten zoals HKZ-certificering, Plus-/topzorg certificering en de CQ-index/ Fysioprestatiemonitor.