Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vragen met onderstaande aspecten rekening te houden.

 

 • In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.

 • Het is aan te bevelen uw verzekeringspolis door te nemen betreffende vergoeding voor fysiotherapie. Indien uw verzekering fysiotherapie niet vergoedt, zult u een particuliere factuur toegestuurd krijgen.

 • Wij willen u vragen afmeldingen, uiterlijk 24 uur van te voren, uitsluitend telefonisch of persoonlijk in de praktijk door te geven, zodat wij een andere patiënt kunnen inplannen. Bij niet tijdig afmelden zijn wij gerechtigd om 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling, bij u persoonlijk in rekening te brengen. Hierbij worden de bedragen zoals genoteerd op de tarievenlijst in onze wachtruimte gehanteerd.

 • Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. Wij trachten wachttijd te vermijden.

 • Rekening te houden met de aanwezigheid van andere patiënten.

 • Uw verwachtingen t.a.v. de behandelingen kenbaar te maken.

 • De behandeltijd duurt circa 25 minuten. Binnen deze behandeltijd vindt ook registratie van uw behandelgegevens plaats.

 • In uw eigen belang de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, denk hierbij aan de ongemakken die u thuis, op uw werk of sportsituatie ondervindt. Deze informatie kan ons meer inzicht geven in uw aandoening/klacht.

 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.

 • Pas na overleg met uw behandelend fysiotherapeut (tussentijds) contact op te nemen met uw verwijzend arts. U krijgt dan van ons een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door u ondergane behandelingen. Dit tenzij anders met uw verwijzend arts is afgesproken. Bij beëindiging van de behandeling ontvangt de huisarts/verwijzer na uw toezegging de schriftelijke eindrapportage.

 • De persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorg draagt voor een goede lichaamsverzorging.

 • Niet te roken (rookverbod) in alle praktijkruimtes.

 • Alleen met schone (sport)schoenen de (oefen)ruimtes te betreden.

 • Geen waardevolle bezittingen in de behandel- of kleedruimte achter te laten.

 • Fysiotherapie De Bleek is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bezittingen van patiënten/cliënten of anderen, die het pand betreden.

 • Bij onvoldoende kennis van trainingsapparatuur vraagt u altijd om uitleg van de aanwezige fysiotherapeut.

 • Computers & medische apparatuur worden uitsluitend door fysiotherapeuten bediend.

 • Gebruik van mobiele telefoon is niet gewenst i.v.m. verstoring van de behandeling.