Etalagebenen

Fysiotherapie voor ouderen

Gezien in Wijkkrant Twekkelerveld!

WAAROM FYSIOTHERAPIE VOOR SENIOREN?
Naarmate we ouder worden neemt de kwaliteit van leven vaak af. Door te bewegen kunnen we deze afname remmen of in sommige gevallen zelfs verbeteren. Daarnaast is het gezond om te blijven bewegen, ook als we ouder worden. Hoe minder iemand beweegt, hoe moeilijker het is om gezond te blijven. Dat geldt overigens niet alleen voor ouderen. Bewegen is ook goed voor mensen die door een aandoening (hersen- of hartinfarct, dementie, ziekte van Parkinson, gebroken heup) ouderdomsverschijnselen vertonen. 

Om de thuissituatie goed in kaart te brengen is het soms wenselijk dat de fysiotherapeut aan huis komt. Deze kan dan beter uw belemmeringen inschatten en naar een passende oplossing zoeken. Tevens geeft de fysiotherapeut advies met betrekking tot leefstijl en beweeggedrag. 

WAT LEVERT FYSIOTHERAPIE VOOR SENIOREN OP?
Het doel van fysiotherapie bij senioren is ervoor zorgen dat men zoveel mogelijk activiteiten (zowel binnen- als buitenshuis) zelfstandig kan blijven uitvoeren. Na een ziekte of operatie proberen we uw mogelijkheden op peil te houden. Ook proberen we achteruitgang zolang mogelijk te voorkomen. Daarnaast kunt u door beweging beter omgaan met het verlies van mobiliteit, zelfstandigheid en leert u dat verlies te accepteren. Door training stuit u weliswaar op uw onmogelijkheden, maar ontdekt u toch ook vooral uw mogelijkheden. De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie. Daarnaast geven we voorlichting en advies. Het belangrijkste is dat u zo zelfstandig mogelijk functioneert. Natuurlijk helpt het als u bewegen leuk en belangrijk vindt. Ook kennis over bewegen kan u helpen. 

Voor informatie en/of een afspraak kunt u contact opnemen met: 

FYSIOTHERAPIE DE BLEEK
Locatie Gezondheidscentrum
Twekkelerveld, Maanstraat 130
Locatie G.J. van Heekstraat 66
053-4358992
info@fysio-debleek.nl ×

Goedendag!

Waarmee kunnen wij u helpen?

× Kunnen wij u helpen?